Klik hier voor het baanreglement in PDF bestand.

Klik hier voor de tijdelijke plaatselijke regels.

Klik hier voor het Marshalreglement in PDF bestand.

 

Baanreglement Utrechtse Golfclub Amelisweerd

Calamiteiten en alarmnummers (zie ook uw scorecard)

 1. Calamiteiten: op diverse plekken op het terrein zijn AED apparaten aanwezig. De Marshal heeft ook een EHBO koffer, deze is ook bij de receptie beschikbaar.
 2. Bel bij ernstige calamiteiten altijd eerst 112 en daarna 030- 252 2477
 3. Bel voor overige zaken het secretariaat op 030 – 254 6648
 4. Als een marshal in de baan is, weet het secretariaat wie dit is en zal met hem of haar contact opnemen.

Dit reglement is opgesteld zodat we met zijn allen met veel plezier kunnen golfen. Bij overtreding van dit reglement, kunnen door marshals, personeel of bestuur maatregelen worden genomen tegen de overtreders.

A. ALGEMEEN

 1. Gebruik van speelmogelijkheid op Amelisweerd is alleen toegestaan voor hen die het bijbehorende speelrecht vooraf hebben betaald. Draag uw bagtag label (met jaarsticker) of greenfeekaart altijd zichtbaar aan de golftas, zodat de marshal kan zien dat u lid bent.
 2. Iedere speler wordt gevraagd kleding te dragen die gangbaar is voor de golfsport. Welke kleding gangbaar is bij Amelisweerd, staat op de website vermeld. Golfschoenen zijn verplicht.
 3. Veiligheid staat voorop. Waarschuw luid bij een afzwaaiende bal: roep hard FORE!
 4. Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Wacht altijd op hun teken vóórdat u verder speelt.
 5. Het gebruik van golfkarren en buggy’s is afhankelijk van de baanconditie. Zie de actuele informatie bij de receptie en op de website (update dagelijks rond 8.30 uur).
 6. Houd Amelisweerd schoon: deponeer uw afval in de vuilnisbak en niet in de bakjes op de tee bestemd voor gebroken tees.
 7. Als bij aankomst in de ochtend de receptie gesloten is, dient u zich na het golfen alsnog bij de receptie te melden.
 8. Als de receptie in de avonduren gesloten is, vindt verkoop van greenfee en drivingrange-ballen tot 2 uur na sluitingstijd van de receptie plaats in het restaurant.
 9. Honden zijn, buiten wedstrijddeelname, welkom. U moet ze aanmelden bij de receptie. Op het gehele terrein moeten honden zijn aangelijnd. Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd, ook in het bos en de rough. Wanneer honden (geluids)overlast veroorzaken moeten ze door de eigenaar buiten het terrein gebracht worden. Voor eventuele schade.
 10. Parkeer binnen de parkeervakken. Parkeer nooit bij de leveranciersingang naast het clubhuis, dit is ook de ingang voor de nooddiensten.
 11. Het bestuur gerechtigd het baanreglement (tijdelijk) aan te passen.

B. Baangedrag

 1. Uitgeslagen plaggen moeten worden teruggelegd en zorgvuldig worden aangetrapt.
 2. Pitchmarks op de greens moeten worden gerepareerd, ook als ze niet door u veroorzaakt zijn.
 3. Bunkers moeten worden aangeharkt. Betreed en verlaat de bunker altijd aan de lage zijde.
 4. Spelers kiezen een tee die bij hun spelniveau past.
 5. Voorkom geluidshinder. Laat uw mobiele telefoon niet overgaan, zet belsignalen uit.
 6. Hou aansluiting bij de flight vóór u, zorg voor goede doorstroming.
 7. Laat uw tas bij het zoeken goed zichtbaar in de baan staan, overweeg of doorlaten de doorstroming bevordert.
 8. Respecteer onze flora en fauna. Ga voorzichtig om met waterkanten en jonge aanplant. Lees altijd de local rules hiervoor.

B. 18 HOLES BAAN

 1. Gebruik van de 18 holes baan staat open voor leden met een speelrecht op de 18 holes baan en spelers met een geldige greenfeekaart voor de 18 holes baan.
 2. Op de 18 holes baan spelen we volgens de regels van het ready-golf.
 3. Voorafgaand aan het spelen dient u zich te melden bij de receptie. U wordt gevraagd op te geven of u 9 of 18 holes speelt.
 4. Voor de 18 holes baan geldt een minimale handicap van 54.
 5. Het aansluiten bij een geboekte flight mag alleen na telefonische aanmelding vooraf. Dit geldt niet als een speler die zelf al een starttijd heeft geboekt, aansluit bij een andere flight. Deze speler hebben zich immers al aangemeld.
 6. De maximale flight handicap is 108.
 7. Er kunnen te allen tijde ook ad hoc regels gelden t.a.v. de maximale flight-grootte of handicap per flight. Actuele informatie hierover kunt u krijgen bij de receptie.
 8. Vierballen zijn mogelijk vanaf de volgende tijden:
  1. In de periode van 1-4 tot 1-10 vanaf 13:00 op alle dagen
  2. In de periode van 1-10 tot 1-4 vanaf 12:00
 9. Vierballen starten met de volledige flight vanaf hole 1.
 10. Het is niet toegestaan later aan te sluiten bij een al eerder gestarte flight, als daardoor een vierbal ontstaat. Vierballen kunnen op hole 10 pas spelen na 13.50 uur.
 11. Op hole 10 hebben flights die het dichtst bij hun doorlooptijd (of starttijd) klaar staan voorrang tenzij er nog enkele flights met wedstrijdspelers moeten starten, dan hebben deze voorrang.
 12. Geadviseerd wordt te wachten met afslaan op hole 1 tot de voorgaande flight op de green is.
 13. U wordt verzocht geen bal af te slaan bij hole 6, 14 en 15 als het geluid van een trein te horen is. Dit omdat anderen u dan niet kunnen horen als u ‘Fore!’ roept bij gevaarlijke situaties.
 14. Het is in verband met de veiligheid verboden door de baan koptelefoons of oortelefoons te dragen.
 15. Volg in de baan de hole-volgorde en gebruik zoveel mogelijk de daarvoor aangelegde paden. Rij met uw trolley of handicart niet over voorgreens / aprons of greens en blijf buiten een witte streep rond de aprons of de green. Rijd met uw trolley of handicart niet tussen greens en greenside bunkers door.

C. 9 HOLES BAAN (PAR3)

 1. Voor de Par3 baan is minimaal baanpermissie vereist. Deze baanpermissie mag ook op een andere golfbaan verkregen zijn.
 2. Bij spelen onder begeleiding van een pro van de golfschool van Amelisweerd is baanpermissie niet vereist.
 3. Gebruik van de 9-holes-baan staat open voor leden en spelers met een geldige greenfeekaart of aantoonbare toestemming van een pro van Amelisweerd.
 4. Leden dienen hun bagtag zichtbaar op de tas te dragen of op verzoek een blijk van lidmaatschap te tonen.
 5. Voor de par 3 baan is reservering en aanmelding vooraf verplicht.
 6. Buggy’s (anders dan die van de marshal) zijn niet toegestaan op de par 3 baan.
 7. Gebruik van de afslagmatten is verplicht op de par 3 baan, tenzij dit voor bepaalde holes anders is aangegeven.

D. AANWIJZING, WAARSCHUWING EN SANCTIES

 1. Uitganspunt is dat spelers elkaar respectvol aanspreken op overtreding van golfregels, etiquette en baanreglement.
 2. Een personeelslid, een bestuurslid of een marshal kunnen spelers attenderen op het overtreden van het baanreglement en etiquette en hen zo nodig correctief aanspreken.
 3. aanwijzingen van personeel, bestuursleden of marshal dienen te worden opgevolgd.
 4. De marshal, baanpersoneel en bestuursleden kunnen flights attenderen op gebrek aan voortgang in de baan en daarbij handelend optreden, zoals het aansporen tot een hoger speeltempo, het spelen van ‘ready-golf’, de keuze voor een andere teebox of de flight verzoeken zich op te splitsen.
 5. In geval van ontoelaatbaar gedrag kunnen de marshal, baanpersoneel en bestuursleden een aanwijzing geven om dit gedrag te beëindigen.
 6. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de marshal, baanpersoneel of bestuursleden is een overtreding van het baanreglement en wordt gerapporteerd aan de hoofdmarshal. De hoofdmarshal rapporteert ernstige overtredingen aan het bestuur.
 7. De (hoofd)marshal, de voorzitter en de secretaris van de UGA kunnen een formele waarschuwing geven aan personen die de aanwijzing van de marshal niet opvolgen en daarbij de naam van de spelers en bij gasten tevens het NGF-nummer opvragen. De marshal kan ook direct een formele waarschuwing geven bij vérgaand onbehoorlijk gedrag.
 8. De marshal, baanpersoneel en bestuursleden kunnen spelers die niet aan kunnen tonen speelgerechtigd te zijn of die niet bereid zijn zich te identificeren zoals bedoeld onder D.7, wegsturen van de baan.
 9. Na een tweede formele waarschuwing binnen twee jaar volgt voor leden direct een schorsing en voor greenfeeërs en andere gasten een uitsluiting. De duur en aard van deze schorsing is onder meer afhankelijk van de ernst van het gedrag en wordt vastgesteld door het bestuur. Van deze schorsingsbeslissing door het bestuur staat alleen beroep op de commissie van beroep open. Het beroep heeft geen schorsende werking).
 10. De marshal is eveneens bevoegd op te treden op de oefenholes, de oefengreens, de drivingrange, de parkeerplaats en het clubhuis, uitgezonderd het restaurant met het daarbij behorende terras.

E.  En verder

 1. Driving range ballen mogen, behoudens bij lessen gegeven door onze golfprofessionals, niet worden gebruikt buiten de driving range. U mag ze dus niet gebruiken op de oefengreens, -bunkers of in de banen.
 2. Bij onweer moet u de baan verlaten of een schuilhut opzoeken. Wanneer een luide toeter klinkt is dit een signaal dat er onweer komt, ook dan moet u direct de baan verlaten of een schuilhut opzoeken.
 3. Wanneer u regelmatig niet komt spelen, terwijl u wel een starttijd heeft geboekt, kunnen door het management of door het bestuur maatregelen genomen worden.

Dit baanreglement is vastgesteld door het bestuur van de UGA op 16 november 2020 en aangepast in juli 2021