De volgende Local Rules gelden als aanvulling op de Local Rules zoals vermeld op de scorekaart. In alle gevallen blijft sprake van qualifying condities.

Tijdelijke Local Rule: Dropping zone Hole 18

I.v.m. de grote GUR achter de green van Hole 18 is er tijdelijk een dropping zone gemaakt tussen de green van hole 18 en het clubhuis. Voor het ontwijken van deze GUR is een tijdelijke local rule van kracht. Volgens deze local rule mag je gebruik maken van de dropping zone. 

Tijdelijke local rule:

Indien de bal ligt in het gebied “Ground Under Repair” dat zich bevindt achter de green van hole 18 en voor de haag parallel aan de Fairway van Hole 1 is de speler verplicht de belemmering ontwijken:

- volgens de procedure van Regel 16.1 “Ontwijken van abnormale baanomstandigheden" of,

- door gebruik te maken van de dropping zone die ligt tussen de green van hole 18 en het clubhuis. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14-3. De bal moet gedropt worden in de droppingzone en in de zone tot stilstand komen. Zolang de droppingzone niet gemarkeerd is, is de dropping zone binnen 1 stoklengte van de markering “Drop Area"

Meten van afstanden

afstand meten golf

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3 van de Golfregels.

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is. Straf voor overtreding; Bij de eerste overtreding: Matchplay - Verlies van de hole; Strokeplay - Twee slagen.

Bij volgende overtreding - Diskwalificatie

Plaatsen 

In de door de H&R commissie aangegeven winterperiode (1nov 2019 tm 2 april 2020) mag een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal markeren voor hij de bal opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 centimeter van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op de green is.

bal plaatsenEen speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen, en wanneer de bal is geplaatst is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is regel 20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij is geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te markeren voordat hij hem opneemt of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door deze met een stok te verrollen, krijgt hij een strafslag.