De volgende Local Rules gelden als aanvulling op de Local Rules zoals vermeld op de scorekaart. In alle gevallen blijft sprake van qualifying condities.

Plaatsen

In de door de H&R commissie aangegeven winterperiode (1 nov tot en met  30 april) mag een bal die op een kort gemaaid gedeelte (fairway hoogte)

in het algemene gebied ligt zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal markeren voor hij de bal opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 centimeter van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op de green is. Dit volgens de regels 14.2b(2) en 14.2e

 

bal plaatsen

 

Een speler mag zijn bal maar éénmaal plaatsen, en wanneer de bal is geplaatst is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is regel 14.

2e van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij is geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te markeren voordat hij hem opneemt of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door deze met een stok te verrollen, krijgt hij een strafslag.

In de genoemde winterperiode mag deze local rule ook toegepast worden tijdens het spelen van een qualifying ronde, mits de baan qualifying is.