Dagresultaat ronde over 9-holes

Wij krijgen regelmatig vragen over hoe het dagresultaat over een 9-holes ronde wordt berekent. Hieronder een uitgebreide uitleg hoe dit tot stand komt.

In het WHS systeem worden scores over 9 holes voor handicapdoeleinden aangevuld tot scores over 18 holes en uiteindelijk tot dagresultaat over 18 holes. Dit opschalen gebeurt automatisch. Als speler hoef je alleen de score over de 9 holes in te voeren en het computersysteem berekent dan automatisch het dagresultaat.

Als een score wordt ingeleverd van een ronde over 9 holes, dan wordt op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 ingevuld en op de andere holes een netto par. Een netto par is equivalent aan twee Stableford-punten.

Vroeger, in het EGA-systeem, werden er bij de spelvorm Stableford 18 Stableford-punten opgeteld bij een 9-holes score, maar in het EGA-systeem was er sprake van een buffer. In het WHS is er geen buffer en krijgt de speler bij een 9-holes Stableford-ronde het equivalent van 17 punten erbij.

Aangepast bruto score:
Het handicapsysteem werkt op basis van aangepaste bruto scores om te voorkomen dat een rondescore voor handicapdoeleinden overdreven wordt beïnvloed door één of twee 'slechte holes' van een speler. De bruto holescores op 'slechte holes' worden voor handicapdoeleinden aangepast tot een netto double bogey. De netto double bogey verschilt per speler: het is par + 2 + handicapslagen, oftewel de laagste score op een hole die nul Stableford-punten voor de speler zou opleveren. De optelsom van alle bruto holescores met als maximale holescore een netto dubbele bogey noemt men de aangepaste bruto score.

Dagresultaat:
In strokeplay wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend:  (113 ÷ Slope Rating) x (Aangepaste Bruto Score - Course Rating - PCC-aanpassing).

Bij de spelvorm Stableford en Tegen par/Tegen bogey wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend: (113 ÷ Slope Rating) x (par + Course Handicap - (punten gescoord - 36) - Course Rating - PCC-aanpassing)

Het uitrekenen van het dagresultaat voor een 9-holes ronde is helaas ingewikkelder dan voor een ronde over 18 holes.

Bij de berekening voor een 9-holes ronde, dien je uit te gaan dat je de lus 2x speelt voor het berekenen van het aangepaste dagresultaat.

Je berekent eerst de course handicap voor de lus die je gaat spelen:
Course HCP = (WHS Handicap / 2) x (Slope Rating /113) + (Course Rating - PAR)

Om de aanvullende slagen uit te rekenen voor de “overige 9 holes” dien je eerst het aantal slagen uit te rekenen voor een 18 holes ronde (hiervoor speel je 2x dezelfde lus):

Om de course handicap over 18 holes uit te rekenen (gebaseerd op 9-holes gespeeld): WHS HCP x "9-hole Slope Rating" / 113 + 2x “9-hole Course Rating" - 2 x "9 hole PAR"

Course HCP  voor de aanvullende 9 holes = Course HCP over 18 holes - Course HCP gespeelde 9 holes

De aangepaste bruto score over 18 holes= aangepaste bruto score van de gespeelde 9 holes + (PAR + Course HCP aanvullende 9 holes + netto bogey )

In strokeplay wordt een 9-holes dagresultaat als volgt berekend:  (113 ÷ 9-hole Slope Rating) x (Aangepaste Bruto Score - 2x 9-hole Course Rating - PCC-aanpassing)

Voorbeeld:
Speelster heeft WHS HCP van 11,5 en speelt de eerste lus op Amelisweerd van Rood. Aangepaste bruto over 9 holes = 39 slagen
PCC=0

Voor de 1e negen holes vanaf Rood op Amelisweerd:
Course Rating = 34,5
Slope Rating= 120
PAR=34

Course handicap voor de 1ste 9 holes (lus a) = (11,5 /2) x (120/113)  + (34,5-34)=  6,61 rond af naar 7

Course handicap 18 holes = (11,5 x 120/113) + (69-68)= 13,21  rond af naar 13

Course handicap aanvullende 9 holes = 13-7=6

De aangepaste bruto score over 18 holes= aantal slagen gespeelde lus + (par + course hcp aanvullende 9 holes + netto bogey ) = 39 + 34 + 6 + 1 = 80

Dagresultaat = (113/SR)*(aangepaste bruto score-2 x 9-hole Course Rating - PCC)=(113/120)*(80-2x34,5-0)=10,4 (dit is zonder PCC)