“PREFERRED LIES”
(PLAATSEN)

Een bal die op een “kort gemaaid gedeelte” door de baan ligt, MAG, zonder straf, worden verplaatst of opgenomen, worden schoongemaakt en worden geplaatst binnen 15 cm van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole en niet in een hindernis of op de green.

De speler mag zijn bal éénmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal op deze wijze is verplaatst of geplaatst, is hij in spel.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE LOCAL RULE:

Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Noot: “Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan dat gemaaid is op fairway-hoogte of lager, daarbij inbegrepen paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Regel- & Handicapcommissie
Golfclub Amelisweerd

 

 

Zaterdag 17 november is er een speedgolfwedstrijd om 10.00 uur op de Par3. Om de beurt lopen de deelnemers de 9 holes in een vlot tempo.
De score is het aantal slagen plus een punt voor elke halve minuut die nodig was voor de ronde.

Ook mee doen? Schrijf je nu in via de wedstrijdkalender!

speedgolf

Huurvoorwaarden lockers Amelisweerd.

 • De huurperiode loopt per kalender jaar, van 1 januari tot en met 31 dec. De huurperiode zal telkens stilzwijgend verlengd worden met een kalenderjaar, tenzij uiterlijk 1 maand voor het einde van deze overeenkomst, de eventuele verlenging daaronder inbegrepen, schriftelijk door één der partijen wordt opgezegd.

  Verhuurder heeft het recht deze overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, indien huurder de in artikel 6 genoemde huurpijs niet binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn voldoet.

  Huurder machtigt verhuurder voor alsdan, voor rekening en risico van huurder, de locker te ontruimen. Huurder is daarbij zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van de inhoud van de locker.

 • Het gebruik van de locker geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige schade van uw eigendommen opgeslagen in de locker.

 • Huurder dient als goed huisvader voor de locker te zorgen en de locker bij het beëindigen van de overeenkomst schoon op te leveren en de sleutel bij verhuurder in te leveren. Indien huurder zijn lidmaatschap van de Utrechtse Golfclub Amelisweerd beëindigt, wordt ook automatisch deze overeenkomst beëindigd.

 • De huur kan jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkelingen, tot uitdrukking gebracht in het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

 • Het is huurder niet toegestaan de huur van de locker aan anderen over te dragen.

In het weekend van 1 en 2 september zijn op Amelisweerd de finales van de Matchplay Clubkampioenschappen gespeeld. Onder ideale weersomstandigheden en op een zich perfect herstellende baan – een klein wonder na de extreem droge zomer of was het toch gewoon weer het werk van Arie en zijn mannen? – werd er gestreden in vier categorieën, te weten de Heren, Dames, Heren Senioren en Dames Senioren. De golfende fine fleur van Amelisweerd mocht het na het succesvol doorlopen van de voorrondes in het finaleweekend tegen elkaar opnemen om uiteindelijk te bepalen wie zich clubkampioen Matchplay 2018 zou mogen noemen. En, voor wie er niet bij was, u heeft wat gemist. Gestreden is er en wel op het hoogste niveau. Zowel kwalitatief met rondes onder par (o.a Stefan Heesakkers), als voor wat betreft de spanning. Zo viel de uiteindelijke beslissing in twee finales op de laatste put op hole 18. Hoe mooi wil je het hebben als wedstrijdorganisatie?

Dames Senioren

In de categorie Dames Senioren hadden de meeste wedkantoren hun geld gezet op een finale tussen Annemarie Guise, de winnaar van 2017, en Cornelie Westermann. En zo ging het ook. Cornelie, die na een lange afwezigheid aan de top, weer langzaam op haar oude niveau terugkeert, maakte het Annemarie uitermate lastig. Was het 1 up dan werd het weer A/S en dan weer 1 down en vice versa. De beslissing viel uiteindelijk op de laatste hole in het voordeel van Cornelie. Zij mag zich daarom kampioen Matchplay 2018 weten en komt (wederom) op het bord van de eeuwige roem.

img 3747 img 3752


Dames

Bij de Dames was het veld met 14 deelnemers kwantitatief dunnetjes bezet, maar kwalitatief bepaald niet. De verwachting was dat het ook dit keer tussen de lage handicappers zou gaan. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar niet zonder slag of stoot. Zo gaf in de kwartfinale Finette Schrijvers met hcp 15.4 tot op hole 18 pittige tegenstand in haar match tegen Florence Brugmans met hcp 4.6 en slaagde in de halve finale Marieke Helgers, hcp 2.4, er in om Giulia van den Berg, hcp –0.8, te verslaan. In de finale wist Suzanne van Daal met 3/2 te winnen van Marieke Helgers, die daarmee de trotse runner up bij de Dames werd. Suus is daarmee niet alleen winnaar Matchplay Dames 2018 geworden, maar als winnaar Strokeplay 2018 wint zij dit jaar, evenals Chris Versteegh, ook de dubbel.

img 3766 img 3763

Heren Senioren

Het deelnemersveld bij de Heren Senioren was dit jaar goed bezet. Winnaar uit 2017 Chris Versteegh zou daarom optimaal moeten presteren om zich weer clubkampioen Matchplay te mogen noemen. En zo gebeurde het ook. Na de oren van Rob van Montfoort gewassen te hebben (uit piëteit vermelden we de uitslag maar niet), volgde Bas Buijzen in de halve finale. Dat was andere koek. Bas verdedigde zich kranig, maar moest uiteindelijk toch met een krappe en knappe 2/1 het hoofd buigen. In de finale trof hij Paul Rietveld. Was het omdat Chris zich in de finale liet vergezellen door zijn caddie Rob Boogaard of was het gewoon op eigen kracht? We zullen het nooit weten. Paul heeft gestreden voor wat hij waard was en hield het uiteindelijk met 3/2 nog heel lang spannend. Met deze overwinning schrijft Chris de dubbel Strokeplay en Matchplay 2018 op zijn naam.

img 3757 img 3758

Heren

Bij de Heren was Daan Jenken, na enkele jaren achtereen als verliezend finalist te zijn geëindigd, dit keer wel de glorieuze winnaar. En terecht als je alle voorbije jaren in ogenschouw neemt. Maar spannend was het wel. Hij kreeg het niet cadeau. Zijn tegenstander in de finale, Bob Benard, stond met nog drie holes te gaan 2 up. Op hole 16 sloeg Bob de bal weliswaar op de green, maar veel te veel links, waar Daan de bal keurig op lijn van de vlag plaatste. De lastige put voor Bob over een heuvel heen was niet goed en hij maakte daar een bogey waar Daan gewoon een par schreef. Nog maar 1 down. Een ongelukkige drive van Bob op hole 17 belandde net naast een boom drie meter voor de sloot. Hij kon niet veel meer dan de bal opleggen. Daan daar in tegen had zijn bal keurig op de fairway geslagen en legde zijn tweede bal op de green. Resultaat? A/S. Het drama kwam teneinde op hole 18. Daan met twee perfecte slagen bij de green en uiteindelijk een prachtige birdie put maakte een eind aan de strijd. Een prachtige apotheose van een mooi toernooi.

img 3771 img 3773

 

Alle foto's zijn te bekijken via:
Zaterdag 1 september https://www.dropbox.com/sh/4ogdtm43y2vlkq8/AAA9hngiBxe1hI-msgIyyaqca?dl=0
Zondag 2 september https://www.dropbox.com/sh/1h90j4v3ytkvfcm/AACAyhxHtUvcPjcJ93RZ4rPEa?dl=0

 

Met dank aan: Arie en zijn mannen (de baan), secretariaat en management (organisatie), Doffegnies (horeca), Karel Baas (prijsuitreiking), Wim Helgers (foto’s) en natuurlijk alle toeschouwers.

WeCo Clubkampioenschappen; Paul Emons, Pieter Dingjan en Herman Mittendorff

De Golf Academy Amelisweerd is, onder de bezielde leiding van Mette Hageman, dit jaar begonnen met het geven van masterclasses. De laatste masterclass was de tweedaagse ‘Train Like a Pro’.

Nou dat zou wat worden, aangezien we geen van allen pro zijn en gelukkig ook ons brood niet met golf hoeven te verdienen: maar wel enthousiaste golfers die graag wat willen leren over effectief trainen en verbeteren van ons kunnen in het soms o zo lastige golfspel. Met een diverse groep aan deelnemers: 36+ tot single handicap, 7 dames en 2 heren, en ook qua leeftijd was er een mooie variatie.

Wat hebben we allemaal gedaan: oefeningen/’drills’ voor de warming up, putten, chippen, pitchen, lange (ijzer)slagen, Driver: kortom, alle golfslagen en disciplines zijn de revue wel gepasseerd. Welke club wanneer wel te gebruiken en soms ook welke club je vooral ook in de tas moet laten zitten. Slimme keuzes maken en niet zomaar bij elke afstand dezelfde club uit je tas trekken, vooral bij het korte spel is er veel te kiezen: obstakels/hoog gras tussen de bal en de green, dus hoog of toch liever laag.

Maar ook de meer mentale aspecten van dit bijzonder mooie en af en toe frustrerende spel zijn aan de orde gekomen: onder andere de pre-shot routine en de ook kunst van het loslaten in de post-shot routine….. dat kan wel lastig zijn als de bal niet helemaal (of zelfs helemaal niet) doet wat je wilt.

Op beide dagen hebben we 9-holes gespeeld met beide keren een duidelijke opdracht: onder andere slimme keuzes maken en een constante (pre- & post-shot) routine. Waarbij Mette in een buggy tussen de flights heen en weer pendelde om overal zo veel mogelijk te zien en indien nodig aanwijzingen, maar natuurlijk ook regelmatig om een complimentje, te geven.

Het was, zoals ook mooi bij de afsluiting van de tweede dag werd aangegeven, leuk en vooral erg nuttig en leerzaam voor iedereen, ongeacht de handicap.

Kortom, Golf Academy Amelisweerd, en bij deze masterclass vooral Mette, bedankt voor je heldere en enthousiaste manier van lesgeven en hopelijk komt hier in de toekomst een vervolg op.

Een tevreden deelneemster.

 

train like a pro

Vanaf 1 januari gaan onze pro's Mette Hageman, Peter Cantrell, Egbert Nieboer en Edward de Jong verder onder de naam Golf Academy Amelisweerd. De eerste zichtbare stap is dat er samengewerkt gaat worden met een nieuwe systeem voor de online lesagenda. De overstap vindt 2 januari plaats. Het nieuwe online les agenda systeem is gebruiksvriendelijk voor u als klant, voor de professionals en voor de receptie van Amelisweerd ter ondersteuning van de professionals. Daarnaast biedt deze agenda de mogelijkheid om lessen in te boeken met hun club-login.

 

Afgelopen weekend zijn onder zonovergoten omstandigheden de jaarlijkse Strokeplay Clubkampioenschappen gespeeld. Het waren twee zeer geslaagde dagen met fantastische winnaars, die door Karel Baas, onze voorzitter, nog eens extra in het zonnetje zijn gezet.

Zaterdagochtend vroeg startte de eerste flight Heren om 07.28 uur. Het betekende dat Michiel Doffegnies om half zeven in de ochtend het hek opende om de wedstrijdorganisatie in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke voorbereidingen te treffen onder het genot van een kop koffie. Ook Arie was op dat vroege uur al met zijn mannen in de baan om de greens nog even onder handen te nemen. Welnu, dat heeft iedereen die deelnam aan de kampioenschappen geweten; de baan was prima speelbaar en de greens van uitzonderlijke kwaliteit, razend snel en spannend gestoken. Op zaterdag werden er in totaal zes ronden gespeeld. Let wel!! Dat betekent organisatorisch zes wedstrijden op één dag. Achtereenvolgens: 1ste ronde Heren, 1ste ronde Dames, Heren Sr., Dames Sr., 2de ronde Heren en tot slot 2de ronde Dames. Het betekende dat de laatste Dames flight zo rond half negen binnenliep, waarna de wedstrijdleiding meteen aan de slag kon om de indeling voor de zondag te maken.

Op zondag mochten de Dames Sr. het bal van de finale openen. Met twee keer 87 behaalde Amaranta Boogaard (met dubbel oo en aa) een knappe derde plaats en Cornelie Westermann werd eervol tweede met een totaal van 170. Dan een heeeele lange tijd helemaal niks, waarna Annemarie Guise als winnaar in beeld komt met een ronde van 73 op zaterdag en een ronde van 74 op zondag.

 img 3436  img 3438  img 3433

Een bijzondere gebeurtenis tijdens de Dames Sr. ronde mag niet onvermeld blijven. Op hole 16 sloeg Ron Jebbink een 'hole in one'. Zij deed dat nota bene op haar verjaardag!! De jarige Ron Jebbink, die 60 (< 10 >) is geworden, vierde deze unieke gebeurtenis, zoals het heurt met een 'rondje voor iedereen'. Het door het volle terras uit volle borst gezongen 'Lang zal ze leven' heeft daarmee een dubbele betekenis gekregen.

 d9f83256 1b64 4175 b44d 96d87564f1c0  img 3425  img 3430

Bij de Heren Sr. ging de finalestrijd tussen de drie heren in de laatste flight. Chris Versteegh had op zaterdag al een aardig verschil van 3 resp. 4 slagen op zijn achtervolgers gemaakt, waarmee de strijd om de hoofdprijs al bijna gestreden was en het gevecht om plek twee en drie resteerde. De winnaar van vorig jaar, Chris Versteegh, prolongeerde daarmee zijn kampioenschap, Bas Buijzen werd op 3 slagen van de winnaar (maar met slechts één slag verschil van nummer drie) tweede en Ralphf van Gendt, die vorig jaar nog deel uitmaakte van de WeCo Clubkampioenschappen (blijkbaar een uitstekende basis om beter te gaan spelen!!! n.b. geeft te denken.), mocht de derde prijs van de voorzitter in ontvangst nemen.

 img 3446  img 3449  img 3444

Vlak na de prijsuitreiking van de Senioren kwam de laatste flight Dames binnen, waarmee iedereen op het terras getuige was van de beslissende put in de strijd tussen Floor Sinke en Suzanne van Daal. Zou de bal van Floor vallen dan eindigden de Dames gelijk. Helaas voor Floor, de bal viel niet, waarmee Suus wederom en inmiddels alweer voor de derde keer, clubkampioen Strokeplay is geworden. Op de derde plaats eindigde – dit keer op respectabele afstand van de nummers een en twee – Marieke Helgers.

 img 3463  img 3467  img 3461

Tot slot, de Heren. Ook hier was na het opmaken van de cut van 21 spelers op zaterdagavond de strijd min of meer al gestreden. Eelco Westerveld had met twee knappe ronden van 72 en 74 ruim afstand genomen van zijn belagers. Met een derde ronde van 70, dat is dus exact de baan, was hij niet meer door Daan Jenken in te halen. Ondanks een prachtige ronde van 69, waarmee hij de tegenvallende prestatie in zijn tweede ronde van 79 op zaterdag knap compenseerde, was het verschil te groot. Nog groter was het verschil met de uiteindelijke nummer drie. Had Paul Remarque het met dubbels op hole 17 en 18 al uit handen gegeven, de knappe birdie van Florian de Roos op de laatste hole was daarmee net genoeg om alleen derde te worden.

 img 3473  img 3476  img 3470

 

Wat resteerde na het optrekken van de dampen van het strijdgewoel was een goed gevoel over een mooi weekend. Een mooie strijd met fantastische winnaars. Dit alles met dank aan Arie en zijn ploeg, het secretariaat voor de ondersteuning, Michiel Doffegnies en zijn mensen, die twee dagen lang van 's morgens vroeg tot 's avonds laat dienstbaar waren en natuurlijk tot slot de wedstrijdleiding, Pieter Dingjan, Trees Bol, Paul Emons en Herman Mittendorff.

img 3480

 

 

Alle uitslagen:

 img 3458  img 3457  img 3456  img 3455

 

 

Ook deze zomer bieden we een speciaal greenfeetarief voor uw introducees; dus nodig uw golfende vrienden en kennissen een keer uit om te genieten van onze prachtige baan:

Weekdagen:

 • Aanbieding introductie tarief 18 holes van: € 30,- voor € 24,-
 • Aanbieding introductie tarief 9 holes van: € 20,- voor € 16,-

Weekenddagen (za & zo):

 • Aanbieding introductietarief 18 holes van: € 36,- voor € 29,-
 • Aanbieding introductietarief 9 holes van: € 24,- voor € 19,-

Deze tarieven zijn geldig in de periode van woensdag 18 juli tm zondag 26 augustus.
(alleen geldig op individuele reserveringen en niet beschikbaar voor groepsreserveringen)

 

zonnige aanbieding

Schrijf u in voor de Amelisweerd nieuwsbrief.