Deze nieuwe ‘slogan’ van de NGF is vorig jaar gelanceerd. Ook bij Amelisweerd is in deze periode van droogte ‘geel het nieuwe groen’. In onze erfpacht overeenkomst met de Gemeente Utrecht is bepaald dat we onze fairways niet structureel mogen besproeien, daarom besproeien we de fairways nu incidenteel met de haspels die u in de baan ziet. De greens en tees blijven we wel besproeien, maar ondanks dat die nu iedere nacht water geven, is op sommige plaatsen de verdamping groter dan de toegediende hoeveelheid water en ontstaan er enkele droogteplekken.

De tijden veranderen als het om het onderhoud van de baan gaat. We hebben eerder dit jaar ons GEO certificaat gehaald, waarbij we gecertificeerd zijn voor voornamelijk het duurzaam beheer van de baan. Waarbij watergebruik, bemesting en energiegebruik hoofdthema’s zijn.

De baan wordt niet minder, maar wel anders als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting. Hij wordt daardoor wat in de Angelsaksische landen zo treffend 'fast and firm' wordt genoemd. De baan is droger en gevlekter, kleurt met de seizoenen mee en is minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer leidend gaat worden.

 

geel is het nieuwe groen

Schrijf u in voor de Amelisweerd nieuwsbrief.