De bunker-renovaties verlopen voorspoedig!

Dat diverse bunkers en holes momenteel serieus onder handen worden genomen, kan
bijna niemand meer ontgaan zijn. Door onze greenkeepers worden bunkers en omgeving voorbereid voor de kraanmachinist. Dat betekent onder meer plaggen snijden, plaggen verwijderen, leidingen verleggen, voorbereidingen treffen voor nieuwe drainages, grond verplaatsen, plaggen terugplaatsen, surrounds egaliseren, GUR markeren, en door naar de volgende bunker. Het inzaaien of verder afplaggen van open plekken en het vullen van de bunkers met zand volgt vanaf 7 juni.

Het is zwaar werk voor de hele ploeg, en dan moeten ze ook nog regulier onderhoud aan rough, fairways en greens zien bij te houden bij het zéér groeizame weer. We vragen nadrukkelijk uw begrip voor onze greenkeepers in deze drukke periode, en ook voor het gegeven dat ze niet alles tegelijk 100% op orde kunnen krijgen. Het is passen en meten deze weken.

Maar we zien vooral ook de prachtige vorderingen die ondertussen geboekt worden: Hole 4 krijgt veel meer een dogleg karakter, longhitters gaan eens extra nadenken wat de optimale drive wordt. En hoe speel je nu de beste approach, met een vergrote greenside bunker aan de voorzijde? En dan hebben we het nog niet eens over de wijzigingen op Hole 17 en Hole 3, te veel mooie details om op te noemen. Maar ga vooral zelf eens kijken naar de prachtig vormgegeven bunkers, het worden echt plaatjes. De kraanmachinist is niet alleen kundig in grond op de vierkante centimeter verplaatsen, maar vooral ook een “artiest” in het shapen van de bunkers zoals we dat voor ogen hebben. De werkzaamheden zijn conform planning verlopen, en deze week wordt de aanlegfase afgerond.

Foto1   Foto2

Foto : nieuwe fairwaybunker Hole 3                                          Foto : greensidebunker Hole 4‍‍


We pakken meteen door met Fase 2 

Door het succes van Fase 1 is besloten Fase 2 sneller op te pakken en hier direct mee te starten (in plaats van pas in het najaar). We gaan deze week meteen door met de bunkers van hole 17 (voorbij de sloot), en aansluitend holes 15, 16 en 1. De holes zijn in deze volgorde gekozen omdat de routing voor de kraan dan logisch is én omdat op al deze holes sowieso bunkers met drainage problemen moeten worden aangepakt. 

Belangrijke afweging daarbij is dat het herstel naar verwachting sneller gaat nu dan in het najaar, en er in dit seizoen ook minder rijschade ontstaat. Daarnaast is gebleken dat we in Fase 1 keurig binnen budget zijn gebleven, waardoor er bij iedereen ook voldoende vertrouwen is om meteen de vervolgstap te zetten. Dat scheelt niet alleen in aan- en afvoerkosten van de kraan, maar optimaliseert ook de werkzaamheden zelf, en dus ook de kosten.

De baan blijft in principe gewoon qualifying, soms zal een hole tijdelijk worden ingekort voor de veiligheid van de greenkeepers. Fase 2 zal nog ongeveer 3 weken duren. ‍

Foto3

Foto: artist impression van Hole 16 na renovatie

Renovatie van de afslagplekken van de Par-3 baan 

Direct na Fase 1 zullen de nieuwe matten op de Tees van de par-3 baan gelegd worden, in eerste instantie op de bestaande ondergrond.

Zodra de kraanmachinist klaar is met de renovatie van hole 1, de laatste in de rij van Fase 2, is het nog maar een korte doorsteek naar onze Par-3 baan.

Hij zal daar dan direct aan de slag gaan met de renovatie van de afslagplekken zelf. Dan komen overal de nieuwe matten op stevige, vlakke betonnen platen te liggen. De matten zijn vergelijkbaar met die van de driving range, met op het stavlak een stevige mat. Het speelcomfort zal flink toenemen, en van de huidige (te) kleine en instabiele ijzeren winter-Tees wordt definitief afscheid genomen.