Huurvoorwaarden lockers Amelisweerd.

 • De huurperiode loopt per kalender jaar, van 1 januari tot en met 31 dec. De huurperiode zal telkens stilzwijgend verlengd worden met een kalenderjaar, tenzij uiterlijk 1 maand voor het einde van deze overeenkomst, de eventuele verlenging daaronder inbegrepen, schriftelijk door één der partijen wordt opgezegd.

  Verhuurder heeft het recht deze overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, indien huurder de in artikel 6 genoemde huurpijs niet binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn voldoet.

  Huurder machtigt verhuurder voor alsdan, voor rekening en risico van huurder, de locker te ontruimen. Huurder is daarbij zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van de inhoud van de locker.

 • Het gebruik van de locker geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige schade van uw eigendommen opgeslagen in de locker.

 • Huurder dient als goed huisvader voor de locker te zorgen en de locker bij het beëindigen van de overeenkomst schoon op te leveren en de sleutel bij verhuurder in te leveren. Indien huurder zijn lidmaatschap van de Utrechtse Golfclub Amelisweerd beëindigt, wordt ook automatisch deze overeenkomst beëindigd.

 • De huur kan jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkelingen, tot uitdrukking gebracht in het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

 • Het is huurder niet toegestaan de huur van de locker aan anderen over te dragen.

De Golf Academy Amelisweerd is, onder de bezielde leiding van Mette Hageman, dit jaar begonnen met het geven van masterclasses. De laatste masterclass was de tweedaagse ‘Train Like a Pro’.

Nou dat zou wat worden, aangezien we geen van allen pro zijn en gelukkig ook ons brood niet met golf hoeven te verdienen: maar wel enthousiaste golfers die graag wat willen leren over effectief trainen en verbeteren van ons kunnen in het soms o zo lastige golfspel. Met een diverse groep aan deelnemers: 36+ tot single handicap, 7 dames en 2 heren, en ook qua leeftijd was er een mooie variatie.

Wat hebben we allemaal gedaan: oefeningen/’drills’ voor de warming up, putten, chippen, pitchen, lange (ijzer)slagen, Driver: kortom, alle golfslagen en disciplines zijn de revue wel gepasseerd. Welke club wanneer wel te gebruiken en soms ook welke club je vooral ook in de tas moet laten zitten. Slimme keuzes maken en niet zomaar bij elke afstand dezelfde club uit je tas trekken, vooral bij het korte spel is er veel te kiezen: obstakels/hoog gras tussen de bal en de green, dus hoog of toch liever laag.

Maar ook de meer mentale aspecten van dit bijzonder mooie en af en toe frustrerende spel zijn aan de orde gekomen: onder andere de pre-shot routine en de ook kunst van het loslaten in de post-shot routine….. dat kan wel lastig zijn als de bal niet helemaal (of zelfs helemaal niet) doet wat je wilt.

Op beide dagen hebben we 9-holes gespeeld met beide keren een duidelijke opdracht: onder andere slimme keuzes maken en een constante (pre- & post-shot) routine. Waarbij Mette in een buggy tussen de flights heen en weer pendelde om overal zo veel mogelijk te zien en indien nodig aanwijzingen, maar natuurlijk ook regelmatig om een complimentje, te geven.

Het was, zoals ook mooi bij de afsluiting van de tweede dag werd aangegeven, leuk en vooral erg nuttig en leerzaam voor iedereen, ongeacht de handicap.

Kortom, Golf Academy Amelisweerd, en bij deze masterclass vooral Mette, bedankt voor je heldere en enthousiaste manier van lesgeven en hopelijk komt hier in de toekomst een vervolg op.

Een tevreden deelneemster.

 

train like a pro

Vanaf 1 januari gaan onze pro's Mette Hageman, Peter Cantrell, Egbert Nieboer en Edward de Jong verder onder de naam Golf Academy Amelisweerd. De eerste zichtbare stap is dat er samengewerkt gaat worden met een nieuwe systeem voor de online lesagenda. De overstap vindt 2 januari plaats. Het nieuwe online les agenda systeem is gebruiksvriendelijk voor u als klant, voor de professionals en voor de receptie van Amelisweerd ter ondersteuning van de professionals. Daarnaast biedt deze agenda de mogelijkheid om lessen in te boeken met hun club-login.

 

Ook deze zomer bieden we een speciaal greenfeetarief voor uw introducees; dus nodig uw golfende vrienden en kennissen een keer uit om te genieten van onze prachtige baan:

Weekdagen:

 • Aanbieding introductie tarief 18 holes van: € 30,- voor € 24,-
 • Aanbieding introductie tarief 9 holes van: € 20,- voor € 16,-

Weekenddagen (za & zo):

 • Aanbieding introductietarief 18 holes van: € 36,- voor € 29,-
 • Aanbieding introductietarief 9 holes van: € 24,- voor € 19,-

Deze tarieven zijn geldig in de periode van woensdag 18 juli tm zondag 26 augustus.
(alleen geldig op individuele reserveringen en niet beschikbaar voor groepsreserveringen)

 

zonnige aanbieding

Op zondag 28 oktober (dit in plaats van 21 oktober) wordt de “Beat the Pro” wedstrijd verspeeld. Een wedstrijd waar fun & teamwork benadrukt wordt gedurende de dag en in de wedstrijdvorm. Het is een Texas Scramble in een team van 4 personen. Het Pro Team bestaat uit de golfprofessionals van Golf Academy Amelisweerd; Mette Hageman, Peter Cantrell, Egbert Nieboer en Edward de Jong. Save the date! Wij nodigen u graag uit om vanaf 30 september in te schrijven voor deze wedstrijd.

De R&A en de NGF promoten Ready Golf omdat uit onderzoek blijkt dat golfers meer van de sport zouden genieten als het minder tijd kost om te spelen. Ready golf is vlot golf. De snelheid van het spel op een baan of in een wedstrijd is soms zo traag dat golfers het plezier in de sport verliezen. 9-Holes rondes die tweeënhalf uur duren terwijl het ook in twee uur kan. Ook Amelisweerd wil met Ready Golf een prettig speltempo bevorderen. Ready golf betekent dat je speelt zodra het kan mits het veilig is, ook al is het nog niet jouw beurt. Het is bedoeld voor sneller spel in strokeplay of stableford. (In matchplay kan het spel ook vaak sneller gespeeld worden dan nu gebeurt, maar in matchplay is het belangrijk dat je niet voor je beurt speelt).

Deze nieuwe ‘slogan’ van de NGF is vorig jaar gelanceerd. Ook bij Amelisweerd is in deze periode van droogte ‘geel het nieuwe groen’. In onze erfpacht overeenkomst met de Gemeente Utrecht is bepaald dat we onze fairways niet structureel mogen besproeien, daarom besproeien we de fairways nu incidenteel met de haspels die u in de baan ziet. De greens en tees blijven we wel besproeien, maar ondanks dat die nu iedere nacht water geven, is op sommige plaatsen de verdamping groter dan de toegediende hoeveelheid water en ontstaan er enkele droogteplekken.

De tijden veranderen als het om het onderhoud van de baan gaat. We hebben eerder dit jaar ons GEO certificaat gehaald, waarbij we gecertificeerd zijn voor voornamelijk het duurzaam beheer van de baan. Waarbij watergebruik, bemesting en energiegebruik hoofdthema’s zijn.

De baan wordt niet minder, maar wel anders als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting. Hij wordt daardoor wat in de Angelsaksische landen zo treffend 'fast and firm' wordt genoemd. De baan is droger en gevlekter, kleurt met de seizoenen mee en is minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer leidend gaat worden.

 

geel is het nieuwe groen

Beste Leden van Business Club Amelisweerd,

Afgelopen woensdag hebben we de tweede 12 holes competitie gespeeld met 16 bedrijven en 46 deelnemers met een strokeplay wedstrijd vanaf de rode teebox.

Zoals verwacht heeft dat nog al wat birdies opgeleverd, er zijn in totaal 10 birdies geslagen.
Peter van Pelt van Go4Golfreizen, een bedrijf gespecialiseerd in golfvakanties ( go4golfreizen.nl), heeft voor de speler met de meeste birdies een golfreistas beschikbaar gesteld.
Deze prijs is gewonnen door Damian Murphy van Fysio Workshop uit Houten.
Peter, bedankt voor de mooie prijs!

De prijzen voor deze 12 holes wedstrijd zijn beschikbaar gesteld door Raymond van Alflen van DTC Dealer Totaal Concept, uw partner voor Financiering, Leasing en Verzekeringen (www.dtc-lease.nl).
Raymond, hartelijk dank voor jullie bijdrage.

De prijzen zijn uitgereikt aan de volgende winnaars,
• De Longest Drive bij de dames werd geslagen door Lot Westerhout van Jumbo Golfwereld
• De Longest Drive bij de heren werd geslagen door Bas van Nooten van Amplixs.
• De neary op hole 2 was van Bastiaan Kats van de Rabobank Private Banking Utrecht.
• De neary op hole 16 was van Damian Murphy van Fysio Workshop.

De drie beste teamscores zijn gemaakt door,

• 3e prijs: Wel-Inspectie
• 2e prijs: Amplixs
• 1e prijs: Bank ten Cate

De minst fortuinlijke op deze dag was Verder Fiscaal Specialisten & Accountants.

We hebben tijdens de borrel een enquête gehouden omtrent de voorkeur voor 12 of 18 holes wedstrijden van deze Business Club competitie.
Het merendeel van U heeft gekozen voor het 12 holes concept.
De wedstrijden in juli en augustus zullen we dan ook weer 12 holes doen, de wedstrijd in september wordt een Texas Scramble formaat waarvoor we weer 18 holes zullen spelen.

De volgende wedstrijd vindt plaats op woensdag 11 juli, de speelvorm is weer Strokeplay met een maximum aantal slagen per hole van 2 x par + 1 waarbij we afslaan van wisselende teeboxes in de volgorde wit, geel, blauw en rood.
Tevens zullen wij op die dag een putting contest organiseren onder de leiding van ons commissielid Gustavo
Nogmaals dank aan Go4Golfreizen en DTC Leasing voor de prijzen en Doffegnies Catering voor de immer lekkere bitterballen en het verzorgen van het smakelijke buffet.
Gelukkig ontvangen wij veel reacties om prijzen te sponsoren, maar wij blijven open staan voor voor suggesties en mocht een van onze leden op de wedstrijddagen een bijdrage willen leveren om iets te sponsoren dan horen wij dat natuurlijk graag.

Bijgaand het klassement

Schrijf u in voor de Amelisweerd nieuwsbrief.