Huurvoorwaarden lockers Amelisweerd.

 • De huurperiode loopt per kalender jaar, van 1 januari tot en met 31 dec. De huurperiode zal telkens stilzwijgend verlengd worden met een kalenderjaar, tenzij uiterlijk 1 maand voor het einde van deze overeenkomst, de eventuele verlenging daaronder inbegrepen, schriftelijk door één der partijen wordt opgezegd.

  Verhuurder heeft het recht deze overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, indien huurder de in artikel 6 genoemde huurpijs niet binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn voldoet.

  Huurder machtigt verhuurder voor alsdan, voor rekening en risico van huurder, de locker te ontruimen. Huurder is daarbij zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van de inhoud van de locker.

 • Het gebruik van de locker geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige schade van uw eigendommen opgeslagen in de locker.

 • Huurder dient als goed huisvader voor de locker te zorgen en de locker bij het beëindigen van de overeenkomst schoon op te leveren en de sleutel bij verhuurder in te leveren. Indien huurder zijn lidmaatschap van de Utrechtse Golfclub Amelisweerd beëindigt, wordt ook automatisch deze overeenkomst beëindigd.

 • De huur kan jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkelingen, tot uitdrukking gebracht in het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

 • Het is huurder niet toegestaan de huur van de locker aan anderen over te dragen.

De Golf Academy Amelisweerd is, onder de bezielde leiding van Mette Hageman, dit jaar begonnen met het geven van masterclasses. De laatste masterclass was de tweedaagse ‘Train Like a Pro’.

Nou dat zou wat worden, aangezien we geen van allen pro zijn en gelukkig ook ons brood niet met golf hoeven te verdienen: maar wel enthousiaste golfers die graag wat willen leren over effectief trainen en verbeteren van ons kunnen in het soms o zo lastige golfspel. Met een diverse groep aan deelnemers: 36+ tot single handicap, 7 dames en 2 heren, en ook qua leeftijd was er een mooie variatie.

Wat hebben we allemaal gedaan: oefeningen/’drills’ voor de warming up, putten, chippen, pitchen, lange (ijzer)slagen, Driver: kortom, alle golfslagen en disciplines zijn de revue wel gepasseerd. Welke club wanneer wel te gebruiken en soms ook welke club je vooral ook in de tas moet laten zitten. Slimme keuzes maken en niet zomaar bij elke afstand dezelfde club uit je tas trekken, vooral bij het korte spel is er veel te kiezen: obstakels/hoog gras tussen de bal en de green, dus hoog of toch liever laag.

Maar ook de meer mentale aspecten van dit bijzonder mooie en af en toe frustrerende spel zijn aan de orde gekomen: onder andere de pre-shot routine en de ook kunst van het loslaten in de post-shot routine….. dat kan wel lastig zijn als de bal niet helemaal (of zelfs helemaal niet) doet wat je wilt.

Op beide dagen hebben we 9-holes gespeeld met beide keren een duidelijke opdracht: onder andere slimme keuzes maken en een constante (pre- & post-shot) routine. Waarbij Mette in een buggy tussen de flights heen en weer pendelde om overal zo veel mogelijk te zien en indien nodig aanwijzingen, maar natuurlijk ook regelmatig om een complimentje, te geven.

Het was, zoals ook mooi bij de afsluiting van de tweede dag werd aangegeven, leuk en vooral erg nuttig en leerzaam voor iedereen, ongeacht de handicap.

Kortom, Golf Academy Amelisweerd, en bij deze masterclass vooral Mette, bedankt voor je heldere en enthousiaste manier van lesgeven en hopelijk komt hier in de toekomst een vervolg op.

Een tevreden deelneemster.

 

train like a pro

Ook deze zomer bieden we een speciaal greenfeetarief voor uw introducees; dus nodig uw golfende vrienden en kennissen een keer uit om te genieten van onze prachtige baan:

Weekdagen:

 • Aanbieding introductie tarief 18 holes van: € 30,- voor € 24,-
 • Aanbieding introductie tarief 9 holes van: € 20,- voor € 16,-

Weekenddagen (za & zo):

 • Aanbieding introductietarief 18 holes van: € 36,- voor € 29,-
 • Aanbieding introductietarief 9 holes van: € 24,- voor € 19,-

Deze tarieven zijn geldig in de periode van woensdag 18 juli tm zondag 26 augustus.
(alleen geldig op individuele reserveringen en niet beschikbaar voor groepsreserveringen)

 

zonnige aanbieding

Op zondag 28 oktober (dit in plaats van 21 oktober) wordt de “Beat the Pro” wedstrijd verspeeld. Een wedstrijd waar fun & teamwork benadrukt wordt gedurende de dag en in de wedstrijdvorm. Het is een Texas Scramble in een team van 4 personen. Het Pro Team bestaat uit de golfprofessionals van Golf Academy Amelisweerd; Mette Hageman, Peter Cantrell, Egbert Nieboer en Edward de Jong. Save the date! Wij nodigen u graag uit om vanaf 30 september in te schrijven voor deze wedstrijd.

De R&A en de NGF promoten Ready Golf omdat uit onderzoek blijkt dat golfers meer van de sport zouden genieten als het minder tijd kost om te spelen. Ready golf is vlot golf. De snelheid van het spel op een baan of in een wedstrijd is soms zo traag dat golfers het plezier in de sport verliezen. 9-Holes rondes die tweeënhalf uur duren terwijl het ook in twee uur kan. Ook Amelisweerd wil met Ready Golf een prettig speltempo bevorderen. Ready golf betekent dat je speelt zodra het kan mits het veilig is, ook al is het nog niet jouw beurt. Het is bedoeld voor sneller spel in strokeplay of stableford. (In matchplay kan het spel ook vaak sneller gespeeld worden dan nu gebeurt, maar in matchplay is het belangrijk dat je niet voor je beurt speelt).

Deze nieuwe ‘slogan’ van de NGF is vorig jaar gelanceerd. Ook bij Amelisweerd is in deze periode van droogte ‘geel het nieuwe groen’. In onze erfpacht overeenkomst met de Gemeente Utrecht is bepaald dat we onze fairways niet structureel mogen besproeien, daarom besproeien we de fairways nu incidenteel met de haspels die u in de baan ziet. De greens en tees blijven we wel besproeien, maar ondanks dat die nu iedere nacht water geven, is op sommige plaatsen de verdamping groter dan de toegediende hoeveelheid water en ontstaan er enkele droogteplekken.

De tijden veranderen als het om het onderhoud van de baan gaat. We hebben eerder dit jaar ons GEO certificaat gehaald, waarbij we gecertificeerd zijn voor voornamelijk het duurzaam beheer van de baan. Waarbij watergebruik, bemesting en energiegebruik hoofdthema’s zijn.

De baan wordt niet minder, maar wel anders als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting. Hij wordt daardoor wat in de Angelsaksische landen zo treffend 'fast and firm' wordt genoemd. De baan is droger en gevlekter, kleurt met de seizoenen mee en is minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer leidend gaat worden.

 

geel is het nieuwe groen

Zondag 27 mei streden vier teams van Amelisweerd voor promotie naar de hoogste klassen. Dames 2 en Dames1-27 holes, die met overmacht in hun poules kampioen werden, redden het tegen respectievelijk Princenbosch en Regthuys op de golfbaan van Dronten niet tegen deze sterke tegenstanders.

Heren 2 speelden 9-9 gelijk tegen de Rosendealsche maar moesten helaas in de play-off capituleren door een birdie op de eerste play-off hole. Voor het tweede jaar oprij werd de promotiewedstrijd niet gewonnen. Wel een teken dat ze in de top van de eerste klasse meedoen, maar nog net niet de stap naar de hoofdklasse kunnen zetten.

2018 05 26 h1

 

De promotie naar de hoofdklasse werd wel behaald door Heren 1 (Elco, Gert, Peter, Stefan en Bob van der Voort). In de ochtend was een comfortabele voorsprong van 5-1 opgebouwd. De singles waren echter tot het laatst spannend. Lang leek het er op dat de comfortabele voorsprong niet genoeg was voor de overwinning. Maar toen Daan zijn single all square had afgerond en in de staart Bob en Stefan even gas gaven, was de overwinning snel een feit en kon Peter zijn wedstrijd met dormie-up afbreken. Elco en Gert konden in de tweede en derde flight tegen het geweld niet op, hoewel ze het lang volhielden en moedig streden.

2018 05 26 h2

 

2018 05 26 all

 

Na de promotiewedstrijden kwamen de vier teams naar Amelisweerd om gezamenlijk de ervaringen uit te wisselen. De vier teams die kampioen werden en de promotiewedstrijden speelden, werden met bloemen gehuldigd en bedankt voor hun inzet en prestaties in de afgelopen competitie.

Vanaf nu beginnen we langzaam aan de voorbereidingen voor het komende seizoen. Alle spelers zullen tijdens de zomer een oefenprogramma doorwerken en wedstrijden spelen, natuurlijk rondom hun zeer verdiende vakantie.

Om onze teams ook volgend jaar weer zo succesvol te laten zijn, vragen we ook jou weer om je hulp. Wil jij mee investeren in het succes, dan vragen we je om € 100 te storten in de 'club van 100'.
Ook als je € 100 begrotelijk vindt kun je meedoen, want we waarderen iedere bijdrage die we aan de selectie kunnen besteden!
Wil jij meedoen? Maak dan onder vermelding van ‘club van 100’ € 100 over op rekeningnummer NL66 RABO 0315 5608 19 ten name van de EGA. Wij zorgen dan verder voor alles en houden je op de hoogte van de resultaten!

 

Zaterdagochtend 26 mei, op één van de warmste zaterdagen in mei, stond een ploegje leden met groene vingers klaar om de voortuin van het clubhuis onder handen te nemen. En hoe! Na 2 uur hard werken, en ladingen onkruid verder, ziet de voortuin er al een stuk beter uit. Maar... het werk was nog niet gedaan.... Woensdag 30 mei om 19.00 uur is weer verder gewerkt! Alle hulp is zeer gewaardeerd. En deze actie krijgt een vervolg....

 

2018 05 26 tuindag

Schrijf u in voor de Amelisweerd nieuwsbrief.